Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2018

coldwater
22:16
6412 83f7
Reposted fromkarahippie karahippie
coldwater
22:15
To delikatny wstęp do czucia się najgorzej w życiu.
— Zrób mi jakąś krzywdę, Żulczyk

May 03 2018

coldwater
21:03
0661 5da3
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viakotfica kotfica
coldwater
21:02
6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajethra jethra
coldwater
21:01
9042 c1ee 500
Reposted fromCzarnyKaptur CzarnyKaptur vianezavisan nezavisan
coldwater
21:00
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viagdziejestola gdziejestola
coldwater
21:00
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
coldwater
21:00
coldwater
20:58
3512 efcf
Reposted fromkarahippie karahippie
coldwater
20:58
3530 b2bb
Reposted fromkarahippie karahippie
coldwater
20:58
3542 a501
Reposted fromkarahippie karahippie
coldwater
20:58
3545 6744
Reposted fromkarahippie karahippie
coldwater
20:57
2610 38b8 500
Reposted fromlugola lugola viagdziejestola gdziejestola

April 26 2018

coldwater
12:04
0304 0ef9 500
Reposted fromseaweed seaweed viapsychoviolet psychoviolet
coldwater
12:03
3619 e3c2
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
coldwater
12:01
coldwater
12:00
coldwater
11:58
1201 752f

April 25 2018

coldwater
09:30
9911 bf38 500
Reposted from4777727772 4777727772
coldwater
05:46
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viahope24 hope24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...