Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2018

coldwater
12:32
Czytała Krystyna Czubówna.
Reposted fromLuukka Luukka vianezavisan nezavisan
12:32

August 05 2018

coldwater
11:05
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viaxxxkarmacoma xxxkarmacoma
coldwater
11:05
coldwater
11:05
Nie pytaj, dopuszczając tylko jedną, żądaną odpowiedź. Nie pytaj wcale. Miłość to decyzja. Jeśli ją podejmujesz, to mów, że kochasz, dawaj. Nie oczekuj zwrotu kosztów. Miej odwagę powiedzieć, że już nie ma miłości. Odejdź zanim zdradzisz i nie licz, że drugą stronę będzie stać na podobną uczciwość. Żyj!, A gdy dostaniesz bęcki, przeżyjesz. Przyszyjesz do rękawa kolejną sprawność. 
— Katarzyna Nosowska "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromdreamadream dreamadream viaxxxkarmacoma xxxkarmacoma

July 17 2018

coldwater
14:08
1387 a066 500
Reposted fromfelicka felicka
coldwater
14:08
1391 ee17
Reposted fromfelicka felicka
coldwater
14:02
coldwater
14:02

May 25 2018

12:27
2599 02f3 500

issietheshark:

daisies (1966)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafelicka felicka
coldwater
12:27
6160 9ebc
coldwater
12:27
coldwater
12:23

May 22 2018

coldwater
21:43
1820 b277
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viairmelin irmelin
coldwater
21:40
8757 2f0d
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
coldwater
21:39
Nie mogłem spodziewać się czegoś innego.
— A mimo to jestem zaskoczony swoją reakcją emocjonalną.
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
coldwater
21:38
7380 a5ee
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
coldwater
21:37

May 09 2018

coldwater
16:02
6495 5357 500
Taki komplement, to ja rozumiem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamaardhund maardhund

May 07 2018

coldwater
22:16
6253 21b3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...