Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

coldwater
19:42
2840 1a29 500
Reposted frombrudnazupa brudnazupa vianezavisan nezavisan
coldwater
19:40
5523 361b 500
J.Żulczyk "ślepnąc od świateł" !!
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vianezavisan nezavisan
coldwater
19:39
"Wiesz chciałbym ci powiedzieć. Ale nie mam którędy."
— Marcin Świetlicki
coldwater
19:38
4365 82c3
Reposted fromSsomething Ssomething viahormeza hormeza
coldwater
19:31
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
coldwater
19:30
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viaoutoflove outoflove
coldwater
16:17
uważajcie na odświeżanie dawnych znajomości
Reposted fromastair astair viaoutoflove outoflove
coldwater
16:17
Uczucia kiedyś cię zabiją. Jak mają cię nie zabić, skoro poza nimi nic nie ma? [...] Dla człowieka człowiek to wszystko, co ma. Człowiek to worek uczuć, ślepych jak pożar. Człowiek bez przerwy wpatruje się we własne uczucia tak jak w pożar.
— Jakub Żulczyk - Wzgórze Psów
16:16
3074 107a 500
coldwater
16:16
4503 e862 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatantalum tantalum
coldwater
16:16
7647 7701 500
Reposted fromoutoflove outoflove viatantalum tantalum
16:15
5068 3736
Reposted fromdrozdzi drozdzi viapsychoviolet psychoviolet
coldwater
16:14
9521 f260
Reposted frompoppyseed poppyseed viakotfica kotfica
16:12
6999 341e 500

moonlandingwasfaked:

institute-for-thermal-research:

What the fuck you lookin at keep scrolling

next level

Reposted fromKnoeggi Knoeggi viairmelin irmelin
coldwater
16:12
2085 7ae2 500
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
coldwater
16:10
coldwater
16:09
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix viamadadream madadream
16:09
5046 354c 500

noise2010:

Pamphlet about the “Sea Concert” (conducted by the Polish artist Edward Krasinski). The pamphlet documents Tadeusz Kantor’s Panoramic Sea Happening, which took place at the Polish seaside town of Osieki in 1967.

coldwater
16:08
2722 f4f8
coldwater
16:08
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl