Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

20:21
6936 5a16 500
Reposted fromishtarelisheba ishtarelisheba viarudosci rudosci
19:56
2415 5004 500
Reposted fromfyeahnix fyeahnix vianoisetales noisetales
coldwater
19:40
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viajethra jethra
coldwater
19:38
coldwater
19:24
6614 ae09 500
Reposted fromvanitaas vanitaas viatwice twice

April 10 2017

coldwater
20:12
Strumień twoich słów zakończony słowospadem z wysokości ust  spada ciężką masą na mnie.  Wiem że wiesz że nie śpię,  kiedy milczę myślę.
Dorośnij. Dorośnij. 
— Miuosh feat. Katarzyna Nosowska - Tramwaje i gwiazdy
Reposted fromwhoisjimmy whoisjimmy viacytaty cytaty
coldwater
20:08
Bolą mnie te niedziele, gdy idę sama przez odświętny tłum, idę i szukam kogoś - kto tu wśród ludzi jest tak samo sam...
— Agnieszka Osiecka
20:07
9043 d514 500

quietbella:

Ecola State Park || March, 2014

coldwater
19:56
Robiłem kiedyś ze studentami sceny miłosne z Fredry. Było na tym roku wydziału aktorskiego kilku chłopaków o świetnym wyglądzie - istna kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Fajni chłopcy, ale kompletnie nie radzili sobie w scenie miłosnej, w której powinni dość agresywnie zachowywać się w stosunku do partnerki. To była scena z "Męża i żony", w której Alfred obłapia, jak to mówił Fredro, Justysię. Do tego trzeba zapału. A oni - zero. Próbują, starają się i nic z tego nie wychodzi. W końcu ze złości wziąłem najbrzydszego, jaki był na roku. Niewysoki, wygląd mało dostojny, raczej nieinteligencki typ. Jak on zagrał wspaniale! Zachwycił mnie po prostu. Wniosek - zainteresowania kobietą, podobnie jak inteligencji, nie da się zagrać. To trzeba mieć w sobie.

Ten chłopak nazywał się Borys Szyc.
— Andrzej Łapicki, "W tej dziedzinie miałem dobre wyniki", Filmowy. Magazyn do czytania, 2/12
Reposted from1923 1923 viaadwokatdiabla adwokatdiabla
19:03
7848 8413 500

velvet—-roses:

my pretty guy, arlo

April 09 2017

19:56
19:56
0732 61df
19:55
9224 3bf2 500
coldwater
19:51
4478 3c21 500
Reposted fromsaku saku viahope24 hope24
19:44
9888 4b94 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viajethra jethra
coldwater
19:42
5924 3d7a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajethra jethra
19:38
3548 d9bf 500

khanos:

onyourleftbooob:

name something purer than this. i’ll wait

this is all i’ve ever wanted

Reposted fromitsrevydutch itsrevydutch viajethra jethra

April 08 2017

coldwater
20:51
Każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty

April 06 2017

coldwater
20:53
4189 41d8
Reposted fromnohalfmeasures nohalfmeasures viahope24 hope24

April 05 2017

20:31
5397 94eb 500
Reposted fromjustadream justadream viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl