Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2017

coldwater
20:29
0496 8eb0
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viajethra jethra
coldwater
20:29
Ludzie wierzą, że będą szczęśliwi, jeśli przeprowadzą się w jakieś inne miejsce, lecz przekonują się, że to tak nie działa. Gdziekolwiek się udasz, zabierasz tam siebie.
— Neil Gaiman
Reposted fromLittleJack LittleJack viajethra jethra
coldwater
20:06
0676 0b5a 500
Reposted frompiglet piglet viamarcinmarcin marcinmarcin
20:05
0441 bb6e 500

Crimson and clover, Xuebing DU

Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viatwice twice
coldwater
20:04
Drażni nas u innych to, czego nie akceptujemy u siebie
— Katarzyna Grochola - A nie mówiłam!
Reposted frompuella13 puella13 viahope24 hope24
coldwater
19:59
 Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę musisz się poruszać naprzód.
— Albert Einstein.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
coldwater
19:44
5995 b9ad
Reposted fromblur0 blur0 viafelicka felicka
coldwater
19:44
9012 d045 500
Reposted fromkrzysk krzysk viafelicka felicka
coldwater
19:39
4605 ed16
Reposted froma-antimatter a-antimatter vialittlepiece littlepiece

April 04 2017

coldwater
20:21
2434 8487
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaunmadebeds unmadebeds
coldwater
19:24
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
coldwater
19:11
Reposted fromvolldost volldost viaunmadebeds unmadebeds
coldwater
19:11
8399 3809
Reposted fromonlywhite onlywhite viahope24 hope24
19:09
2921 0265 500

ahoradote:

Sherilyn Fenn as  Audrey Horne  in Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
19:09

April 02 2017

coldwater
18:11
Pozieleniały włosy drzew
i wieczorami słychać śpiew
i w zimnych draniach
już cieplejsza krąży krew.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
coldwater
17:58
9861 9419
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajethra jethra
coldwater
17:58
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
— S. Barańczak
Reposted fromhavingdreams havingdreams viajethra jethra
17:57
7519 1498 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viajethra jethra
coldwater
17:57
6003 4400 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl