Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2018

12:27
2599 02f3 500

issietheshark:

daisies (1966)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafelicka felicka
coldwater
12:27
6160 9ebc
coldwater
12:27
coldwater
12:23

May 22 2018

coldwater
21:43
1820 b277
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
coldwater
21:40
8757 2f0d
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
coldwater
21:39
Nie mogłem spodziewać się czegoś innego.
— A mimo to jestem zaskoczony swoją reakcją emocjonalną.
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
coldwater
21:38
7380 a5ee
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
coldwater
21:37

May 09 2018

coldwater
16:02
6495 5357 500
Taki komplement, to ja rozumiem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamaardhund maardhund

May 07 2018

coldwater
22:16
6253 21b3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin

May 06 2018

coldwater
22:16
6412 83f7
Reposted fromkarahippie karahippie
coldwater
22:15
To delikatny wstęp do czucia się najgorzej w życiu.
— Zrób mi jakąś krzywdę, Żulczyk

May 03 2018

coldwater
21:03
0661 5da3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakotfica kotfica
coldwater
21:02
6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajethra jethra
coldwater
21:01
9042 c1ee 500
Reposted fromCzarnyKaptur CzarnyKaptur vianezavisan nezavisan
coldwater
21:00
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viagdziejestola gdziejestola
coldwater
21:00
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
coldwater
21:00
coldwater
20:58
3512 efcf
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl