Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

19:00
5116 7b58 500

bizarrereverie:

Virginia Woolf’s working table, photographed by Gisèle Freund (1965)

19:00
5140 b1f8 500

undr:

Marc Riboud. Karlo Vivary, 1962

18:56
5876 56de 500
Reposted fromstardvst stardvst viamadamemonroe madamemonroe
coldwater
18:54
Mnie z nim wiele łączy. Jego ze mną mniej.

— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"

— w zasadzie, to już chyba nic...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaparafina parafina

March 27 2017

coldwater
20:19
4039 65f0 500
Reposted fromslodziak slodziak viahumane humane
coldwater
20:19
Advertising for LEGO in 1981. 
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viafelicka felicka
coldwater
20:18
7948 8c9f
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
coldwater
20:04
8172 424b 500
Reposted fromkrzysk krzysk viarudosci rudosci
coldwater
20:03
potrzebuj mnie.
— ..
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viagamila gamila
coldwater
20:03
6152 5471
Reposted fromcalifornia-love california-love viagamila gamila
20:03
6914 e24c 500
Reposted fromink ink viagamila gamila

March 25 2017

coldwater
20:59
4806 460d 500
"Maski i twarze"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viarudosci rudosci
20:54
7596 8a5d
Reposted fromLittleJack LittleJack viaLotta12 Lotta12
coldwater
20:22
Nie trać czasy na tłumaczenie się ludziom, którzy szykują się tylko do tego, aby zrozumieć cię opacznie.
— Shannon L. Alder
Reposted fromBotwinka Botwinka viacytaty cytaty

March 24 2017

18:37
18:35
18:35
7630 651e 500
coldwater
18:35
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

coldwater
18:34
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viagamila gamila
18:34
5273 3eb3 500

portermoto:

KIYOSHI YAMAGUCHI PHOTOGRAPHY
© Kiyoshi Yamaguchi.

Reposted fromkimik kimik viagamila gamila
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl