Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

coldwater
17:10
3627 5f26 500
Reposted fromdezintegracja dezintegracja viaiblameyou iblameyou
coldwater
17:05
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viakitana kitana
coldwater
17:04
17:02
9248 349c
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viahumane humane
coldwater
17:01
7862 c9f9 500
Reposted fromSzczu Szczu viahumane humane

August 14 2017

coldwater
19:45
[...] są takie podróże, gdy nie idzie się do jakiegoś miejsca, tylko do drugiego człowieka.
— Barbara Kosmowska - "Niebieski autobus"
Reposted frompuella13 puella13 vianezavisan nezavisan
coldwater
19:45
4804 8a4e
coldwater
19:44
Być może ma rację, bo nie licząc niektórych rodzajów raka, wszystko co spotyka ludzi, wyrządzają sobie sami.
— Jakub Zulczyk
Reposted fromitwaslove itwaslove vianezavisan nezavisan
coldwater
19:43
Nie rozumiem wypowiedzi niektórych ludzi.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianezavisan nezavisan
coldwater
19:43
Czekałam, ale Ty już się o tym nie dowiesz.
Reposted fromwiwiana wiwiana vianezavisan nezavisan
coldwater
19:42
2840 1a29 500
Reposted frombrudnazupa brudnazupa vianezavisan nezavisan
coldwater
19:40
5523 361b 500
J.Żulczyk "ślepnąc od świateł" !!
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vianezavisan nezavisan
coldwater
19:39
"Wiesz chciałbym ci powiedzieć. Ale nie mam którędy."
— Marcin Świetlicki
coldwater
19:38
4365 82c3
Reposted fromSsomething Ssomething viahormeza hormeza
coldwater
19:31
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
coldwater
19:30
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viaoutoflove outoflove
coldwater
16:17
uważajcie na odświeżanie dawnych znajomości
Reposted fromastair astair viaoutoflove outoflove
coldwater
16:17
Uczucia kiedyś cię zabiją. Jak mają cię nie zabić, skoro poza nimi nic nie ma? [...] Dla człowieka człowiek to wszystko, co ma. Człowiek to worek uczuć, ślepych jak pożar. Człowiek bez przerwy wpatruje się we własne uczucia tak jak w pożar.
— Jakub Żulczyk - Wzgórze Psów
16:16
3074 107a 500
coldwater
16:16
4503 e862 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatantalum tantalum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl