Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

coldwater
13:03
4369 1c3e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
coldwater
12:59
2382 ca98
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagabrynia gabrynia
coldwater
12:56
0117 e8f3
Berta Pfirsich
Reposted fromOFFka OFFka viairmelin irmelin
coldwater
12:56
6652 fad1 500
Maryl Streep na planie "Wyboru Zofii" (1982)
Reposted fromslowostwor slowostwor viairmelin irmelin
coldwater
12:52
Reposted fromshakeme shakeme viakyte kyte
coldwater
12:50

February 15 2017

07:46
4596 fbf5 500

diegocharlon:

Malá Strana. Prague. (Fuji Provia)

Reposted frompraguegolem praguegolem viamaardhund maardhund
coldwater
07:46
Zdarzają się chwile, kiedy dusze wyzwolone ze swych ciemnych zasłon, płoną cudowną wrażliwością, która sprawia, że czasem milczenie jest jaśniejsze niż mowa.
— Joseph Conrad "Jądro ciemności"
coldwater
07:45
2397 fb2d
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafeliscatus feliscatus
07:44
8580 5d53 500

boyirl:

Graziano Locatelli

Reposted fromfuckblack fuckblack viairmelin irmelin
07:44
07:43
5670 c34d

fyeahbengalcats:

Charcoal Bengal

Reposted frommeulin-leijon meulin-leijon viairmelin irmelin
07:43
1936 aa77 500
Reposted fromtwice twice viamiktoria miktoria
coldwater
07:41
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viairmelin irmelin
coldwater
07:40
1992 697a 500
Reposted fromwazelina wazelina viairmelin irmelin
07:39
5335 d7a9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin

July 10 2015

coldwater
13:56
coldwater
13:54
coldwater
13:51
coldwater
13:50
Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze będziesz częścią mojego życia. Zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl